Mọi người cần Tú hỗ trợ gì hãy liên hệ theo một trong 2 biểu mẫu bên dưới, mọi người yên tâm nếu ai rành về công nghệ có Email để trao đổi hãy điền theo mẫu 1, còn nếu ai không có Email hãy điền theo mẫu 2.

Dành cho người rành về công nghệ

Form này mọi người hãy điền: Tên – Email – Nội dung…

Dành cho người chưa có kiến thức nhiều về công nghệ

Form này mọi người hãy điền: Tên – Số điện thoại – Nội dung…