Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

Đang làm việc tại "Trang Trại Nấm CNV", có sở thích chụp ảnh và du lịch bụi bằng xe máy, rất vui được làm quen với tất cả các bạn.